31 oct 2015

As orixes da anatomía

  Sabemos realmente canta fermosura pode chegar a acadar o estudo da anatomía? Que quere dicir anatomía?
O termo anatomía provén dos vocablos gregos "aná", que quere dicir "cara arriba", e o termo "témnein" (cortar).
Seus primeiros estudos atópanse na Idade de Bronce, provocando grande impacto en paises como Asia e a India, mais súas representacións datan de épocas anteriores, xa que na propia prehistoria se atoparon representacións gráficas de cardiotomías en mamuts e equinos.