23 nov 2011

Un océano de hidrocarburos


Titán, a lúa laranxa e brumosa de Saturno, posúe centos de veces a cantidade de hidrocarburos que posúe a Terra. Estes forman océanos, lagoas e ríos na superficie, bastaría dragalos para obtelos e refinalos, o único problema: están lonxe, a millóns de kilómetros e a súa explotación é extremadamente custosa; para cando se abarate o voo espacial é probable que os hidrocarburos perdan a súa importancia ao existir novas fontes de enerxía.

Según un estudio liderado por Ralph Lorenz, membro do equipo de radar da sonda Cassini do Applied Physics Laboratory do Johns Hopkins University , Titán é unha fábrica xigante de químicos orgánicos, baixo temperaturas de 179ºC, os hidrocarburos, como metano e etano, forman océanos líquidos. Con 20% da superficie explorada pola sonda Cassini, descubríronse centos de lagos e mares cubertos de hidrocarburos líquidos, ademais as dunas escuras ao longo do ecuador poderían conter materiais carboníceos máis vastos que todas as reservas de carbón da Terra. Según unha estimación, o total de hidrocarburos bastaría para dar enerxía a Estados Unidos durante 300 años.

¿VISÍTANNOS?

Din que moita xente capturou ovnis -extraterrestres en fotografías ou vídeos. Todas as filmacións e fotografías de ovnis parécense nunha cousa: todas teñen baixa calidade, están desenfocadas e nunca encadran ben a imaxe.
Por máis que os “especialistas” en fotografías estuden as imaxes, nunca se ten unha visión clara do filmado, pero facendo un esforzo, nalgunhas ocasións nótase que son globos, avións, bolsas de plástico... Cando o vídeo ou a fotografía ten demasiada calidade e se aprecia demasiado ben o obxecto, nótase inmediatamente que é falso.
¿Déstesvos conta dunha cousa?, as filmacións nunca as realiza un fotógrafo profesional ou un cineasta, os platillos voadores nunca son fotografados por observatorios astronómicos, nunca os observan nas famosas "Star Parties" que fan os astrónomos afeccionados, tampouco son filmados por outros científicos doutras ramas que fan traballo de campo…Sempre son fotografados por persoas con pouco ou nulo criterio do que observan.

Ningunha das imaxes ou vídeos son proba de que “nos están visitando”.

Fin de trimestre

O día 30 de novembro dáse por rematado o prazo para enviar entradas ao correo electrónico.