20 may 2013

Os inventores de enfermidades

Necesitamos todos os medicamentos que tomamos? Hai conspiracións para facernos enfermar? Non o sei pero con este libro si que podedes terminar enfermando.