3 mar 2010

Orgullosos do galego, orgullosos do nosoA Coordinadora de E.N.D.L. acaba de presentar a súa nova campaña Orgullosos do noso, orgullosos do galego, unha campaña que pretende transmitir no seo da comunidade educativa, e no conxunto da sociedade, un sentimento de orgullo pola lingua propia como sentimento común de todos os galegos á marxe da orixe, a ideoloxía, o credo ou a idade de cadaquén. Dende a CGENDL considérase que a lingua galega é un elemento de unión e un rico patrimonio de futuro que nos dota de identidade e nos conecta con millóns de persoas en todo o mundo. E esa é unha das mensaxes que, no momento en que estamos, cremos que hai lanzar á sociedade.

Iste é o vídeo.
Publicado en Biblioafonso