5 mar 2017

Os enterros ecolóxicos.

Os enterros ecolóxicos xa son parte da nosa realidade. Consiste en tratar o teu corpo de maneira que a túa materia orgánica non sexa contaminante e non empregar un ataúde, senon que os teus restos servirán de alimento para unha nova árbore. É isto ecoloxía? Que beneficios ten este método?