26 oct 2010

A fosa de HefestoEsta imaxe é de Marte, nela, vese o rastro dun río polo que corrío auga despois do impacto dun gran asteroide. Este impacto fixo un burato na superficie ata chegar ós depositos subterraneos que contiñan auga conxelada, esta auga xurdiu á superficie e fixo un rastro que nos sirve para afirmar que en marte si que houbo auga, e que o mellor ainda a hai e pode existir vida, ou chegar a habela algún día, porque se houbo auga, non pudo marchar sin máis, e ainda que non sea liquida, eu penso que en Marte ten que haber auga. Porque non se intenta facer un burato na superficie de marte para comprobar se ainda hai auga ou non?

Para min, non fan o burato porque saben que é un planeta similar á Terra, e polo tanto ten auga, e con auga vai ter vida seguro e non queren que nos enteremos.


http://enlaces.site90.net/crateres-y-canales-en-marte-hephaestus-fossae-fosa-hefesto-t201.html

http://enlaces.site90.net/agua-congelada-pura-en-crateres-de-impacto-en-marte-t325.html

Amianto ou Asbesto


O amianto, ou asbesto, é un grupo de minerais metamórficos fibrosos. Estes minerais teñen fibras largas e resistentes que se poden separar. Cando o asbesto é inhalado ou cando un material que o contén é perturbado, libera partículas ou fibras ó aire. Dependendo da concentración, do tempo ó que esteas exposto e do tamaño das fibras inhaladas, corres un gran risco de contraer unha enfermidade asociada con este mineral: Mesoteliomas, Cáncer de pulmón e Asbestosis ou Fibrosis pulmonar. En 1978 o Parlamento Europeo declarou ó amianto como substancia canceríxena. O uso, a produción e a comercialización do amianto están prohibidos dende o ano 2002, pero isto non afecta ós materiais que estaban instalados anteriormente
Penso que ditos materiais deberían ser retirados, eliminando por completo o amianto, xa que é un material moi perigoso para as persoas. A eliminación dos materiais instalados anteriormente implica o gasto de moitos cartos, pero deste xeito acabaríase con el e non correríamos ningún risco, porque agora é como unha bomba de reloxería, é dicir, atópase aí e podemos enfermar en calquera momento.