1 oct 2012

Por qué creemos en cosas raras

Suponse que a xente lista non se deixa enganar, é iso certo? Como pode ser entón que moita xente lista defenda ideas raras, por ser bos e non definilas máis duramente.  E vós, deixádesvos enganar?