22 may 2011

Sanidade pública ou privada?


Formularse en España esta pregunta, desde o punto de vista mundial, pode quedar algo estúpida, xa que a sanidade española é unha das mellores do mundo, mais algún pero terá, cando moitos españois acuden cada vez máis a sanidade privada. Se nos paramos a estudar a sanidade privada destacariamos a rapidez dos resultados dados, pola contra na sanidade pública ten un gran punto a favor, xa que todos podemos optar a ela. Como todo, teñen as suas desvantaxes, unha os cartos e outra as longas listas de espera. Pero, as innovacións da sanidade privada ao poder traballar con empresas extranxeiras, aportanos máis facilidades se temos unha enfermidade grave. Co cal, acudimos todos a sanidade pública por falta de capital? Ou tamén adoptamos un papel egoista e cando a sanidade pública nos ten en lista de espera acudiamos a privada?