7 may 2014

ADN

     James D. Watson, codescubridor da estructura do ADN, achega neste libro explicacións diversas sobre esta case descoñecida molécula, dende os comenzos da xenética mendeliana ata os nosos días, profundizando en numerosos e habitualmente controvertidos temas. Deberíase posuír un banco universal de datos xenéticos? Debemos alterar xeneticamente a animais e prantas? E a euxenesia como método para acadar o progreso humano ou a perfección xenética a través das xeracións?
     Todo isto e máis nun libro cunha gran cantidade de información bañada co rigor científico do autor.

1 comentario:

¿Estás seguro de que queres comentar?