26 abr 2014

Os xenes da tolerancia á dor


2.721 persoas con dor crónica e que toman opioides foron divididas según a súa perpeción da dor e tras comprobar a frecuencia dunha serie de xenes neles estabrecéronse aos xenes COMT, DRD2, DRD1 e OPRK1 como posibles vinculados á tolerancia para aguantar a dor.
Que pode determinar a frecuencia da presenza destes xenes?
Poderá significar isto a desaparición da dor en persoas que a sufran de xeito crónico?
Fonte: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6164765/sociedad+ciencia/identifican-los-genes-vinculados-a-la-tolerancia-al-dolor#.U1qkevl_tAE

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Estás seguro de que queres comentar?