17 feb 2014

Son os homes mais listos que as mulleres?

Hasta este momento non había estudos sobre este tema pero recentes estudos demostran que o cerebro dos homes é algo máis grande que o das muleres, entre un 8 e un 13% máis. pero isto non significa que sexan máis listos os homes xa que a área do cerebro que é máis grande é o sistema límbico, a parte encargada das emocións. Isto lévanos a deducir que o sexo masculino terá maior posibilidade de ter enfermidades como a esquizofrenia, e a muller será inmune?
Fonte: http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-cerebro-masculino-tiene-mas-volumen-que-el-femenino-511392208777

1 comentario:

¿Estás seguro de que queres comentar?