17 dic 2012

Caramba, pareceme que esto xa o vivín antes!


A miúdo temos esa estraña sensación de que o que nos está a acontecer xa o vivimos antes e eso é pola
expresión francesa "déjà vu" que significa “xa vivido”. Esto débese a unha anomalía na memoria, unha actividade epiléptica localizada no lóbulo temporal que fai que a información do que estamos a ver se desvíe unha milésima de segundo e nos de esa sensación de que o que estamos a sentir, vivir ou visitar (déjà sentí, déjà visité o déjà vécu) xa o viviramos antes, pero co inconveniente de que non sabemos cando e como sucedeu daquela vez. Será por iso que algunhas persoas pensan que ven o futuro?

Fonte:
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/deja-vu-la-extrana-sensacion-de-haberlo-vivido-antes/

1 comentario:

¿Estás seguro de que queres comentar?