6 nov 2010

¿Pseudociencia ou Ciencia?

p

As afirmacións que nos aporta Richard S. encadran perfectamente dentro da concepción pseudocientífica xa que o seu campo de actuacion está fora da realidade debido a que non se sabe se Deus é real xa que non existen probas científicas que o verifiquen neste momento. A concepción científica prentende explicar fenómenos e interpretar a realidade, podendo comprobarse mediante o método científico todas as observacións para chegar a conclusións verídicas pero mutables. A pseudociencia, en ningún momento da a posibilidade de que alguén comprobe o que afirma, polo tanto é dogmática: as súas afirmacións considéranse inmutables. Mentres que a concepción científica é critica, pódense comprobar todas as súas propostas. Todo o contido e a base do texto están baseadas en crenzas relixiosas. Sen embargo no campo científico as conclusións baséanse en feitos, observacións e experiencias. A linguaxe empregada é ambigüa polo que definitivamente queda enmarcado o texto na pseudociencia xa que na concepción científica a linguaxe que se emprega é precisa e inequívoca. Todas as afirmacións que fai Richard S. son definitivas e conciden cos supostos de partida, pero no campo da ciencia todas as conclusións son provisionais e calquera pode comprobalas mediante o método científico, xa que poden ser modificadas nun futuro.

2 comentarios:

  1. Ademais de ser o autor do texto do cal elaborei o meu comentario, este home foi un gran defensor da teoloxía natural, ou o que é o mesmo: os argumentos filosóficos para a existencia de Deus. Tamén é un dos máis importantes apoloxistas Cristianos, defendendo que a fe na Cristianidade é racional e coherente nun sentido filosófico riguroso.
    Argumenta que Deus é unha entidade cuxa existencia non é necesaria lóxicamente, pero sí necesaria metafísicamente.
    Articula a súa obra dende a filosofía ata a teoloxía. Swinburne basase nos seus propios argumentos para defender as crenzas cristianas particulares. Intenta conxugar os planteamentos Cristianos máis tradicionais coa defensa de que son compatibles coa ciencia contemporánea.

    ResponderEliminar

¿Estás seguro de que queres comentar?