25 ene 2014

Duda da evolucion

Na anterior avaliacion estudamos unha teoría chamada Big Crunch, a cal di que o universo
se comprimirá nun so punto provocando que se produzca de novo un Big Bang. Daquela, ao
producirse un novo Big Bang, o universo volverase a crear da mesma forma e a evolución farase
igual, chegando a nacer incluso nos mesmos?
Fonte: O meu aburrimento.

1 comentario:

¿Estás seguro de que queres comentar?