6 feb 2012

Evolución e relixión.

A polémica entre cristiáns protestantes e os defensores da teoría da evolución é cada vez máis candente en Estados Unidos, polo que se publicou un libro de aire conciliador. Este libro está destinado á persoas laicas, e dedica gran parte do seu espazo a explicar as diferenzas entre ciencia e relixión. Nel, sostense que a aceptación da teoría evolutiva non precisa o abandono da fé en Deus. Ademais, o libro ataca con argumentos a unha forma do creacionismo, bautizada como "deseño intelixente" ao que califica de incorrecta e falsa. Esta ideoloxía, surxe en Estados Unidos no ano 1987, e extendeus a outros países. Dentro da Igrexa Católica, o Papa Benedicto XVI señalou que considerar ao home e á súa razón un produto casual da evolución é irracional, e declarou, tamén, que a teoría da evolución non está demostrada "fehancientemente". Credes que o Papa debería facer declaracións deste tipo?
Fonte: http://www.tendencias21.net/La-polemica-sobre-evolucion-y-diseno-inteligente-es-innecesaria_a2002.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Estás seguro de que queres comentar?