6 feb 2011

Os coacervados.Explicando as posibles orixes da vida,topámonos cos coacervados,protobiontes creados no laboratorio.A auga non se evapora pola presión tan grande que hai.Non se consideran células verdadeiras porque non teñen ADN nin ARN,pero si se consideran pseudocélulas porque puideron orixinar células procariotas.Vos creedes que os coacervados resolven o problema da orixe da vida?Imaxinábadesvos a vida así?

1 comentario:

¿Estás seguro de que queres comentar?