3 nov 2013

Burato Negro vs A Terra, que acontecería?
Hoxe en día, a maior parte das persoas oiu falar dos famosos buratos negros a través de películas de ciencia ficción, documentais ou novelas. Poucos son os que realmente coñecen a orixe de ditos buratos, o que desperta un gran misterio e interés tanto nas mentes científicas como nas afeccionadas. Pero… se se da a casualidade de que burato negro se acercase ao noso planeta, que acontecería?  Nada. Sorprendente! Esto é o que afirman un grupo de investigadores dunha Universidade Norteamericana. O fenómeno non quedaría inadvertido xa que  equipos tecnolóxicos poderían rexistar un pequeno terremoto global duns catro graos pola acción da vibración do nucleo terrestre ao cruzarse co burato negro. Outros estudos dan hipóteses diferentes sobre as pequenas consecuencias que este fenómeno produciría, non sendo alarmantes para a vida na Terra.
Atendendo a todo o anterior, podemos dicir que isto se trata dun feito cientifico se non hai feitos que  demostren que un burato negro atravesou o noso planeta?

1 comentario:

¿Estás seguro de que queres comentar?